HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

   HOTLINE

   LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Email
Tên
Số điện thoại
Tin nhắn
Gửi thông tin

 
   LƯỢT TRUY CẬP
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 21
Số thành viên Ngày hôm qua: 128
Tổng Tổng: 29971
TIN TỨC

Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kiểm Điểm Đúng Cách, Đúng Nghĩa
14 Tháng Mười Hai 2023 :: 4:27 CH :: 118 Views :: 0 Comments :: Blog

Bản kiểm điểm, bản tự kiểm điểm cá nhân có lẽ không còn xa lạ với thế hệ học sinh hay cả khi đi làm. Vậy Cách viết bản kiểm điểm điểm đúng chuẩn nhất như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

[MỤC LỤC]

Cách viết bản kiểm điểm

1. Bản kiểm điểm cá nhân là gì? Khi nào cần viết?

Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm được coi là biện pháp được áp dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót và lỗi lầm của mình.

Đối tượng viết bản kiểm điểm có thể là các em học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, công chức, giáo viên hay nhân viên… Sau khi có những hành vi vi phạm nội quy, quy chế của trường học, cơ quan, doanh nghiệp hay đơn vị làm việc.

Ngoài ra, bản kiểm điểm còn được xem là hình thức để người viết đánh giá, tổng kết kết quả đạt được. Hay những ưu điểm, nhược điểm của bản thân trong một năm dài học tập, công tác, làm việc.

Bên cạnh đó, hình thức kiểm điểm này là yêu cầu bắt buộc áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức hoặc Đảng viên. Vào dịp tổng kết công tác của cơ quan, đơn vị trong năm.

Bản kiểm điểm sẽ thường được cá nhân sử dụng (còn gọi là bản kiểm điểm cá nhân). Và đây là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải. Và cũng từ đó rút ra kinh nghiệm, bài học cho bản thân.
>> Xem thêm: Trang trí lớp học bằng cây xanh

Cách viết bản kiểm điểm
Viết bản kiểm điểm là hình thức không còn xa lạ với học sinh, người đi làm

2. 4 Cách viết bản kiểm điểm cá nhân

Viết bản kiểm kiểm sẽ có nhiều loại. Như viết dành cho học sinh,sinh viên, công nhân viên chức

2.1 . Cách viết bản kiểm điểm cho học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng  năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: ………..

Ban giám hiệu trường: …………

Giáo viên chủ nhiệm: ………….

Em tên là: ..................................

Lớp: ..................Năm học: ........

Trường:.......................

Ngày sinh: …../ …../ …..

Nay em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi của mình, cụ thể vào ngày … tháng … năm … em đã có hành vi sai phạm như sau:

.........................................................

.........................................................

Căn cứ nội quy nhà trường, với hành vi vi phạm trên, em xin nhận hình thức phạt như sau:

........................................................

Em xin hứa sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm lần nào nữa, rất mong thầy cô tha thứ cho em.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký của học sinh                                                                                                                                                                                                                                         Chữ ký của phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

>>Xem chi tiết tại: Đây

2.2. Cách viết bản kiểm điểm của người lao động trong doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: ……………………………………………………

Tên tôi là:………………………………………….…………..

Đơn vị:…………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………

Nhiệm vụ được giao: ………………………………………

Theo như yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:………………………………………

Nguyên nhân xảy ra sai phạm:………………………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra:………………………………

Tự nhận hình thức kỷ luật:…………………………………

Cam kết của người lao động:………………………………

Hà Nội,……Ngày … tháng … năm 20…

Người viết bản kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)


>>Xem chi tiết tại: Đây

2.3. Cách viết bản kiểm điểm cuối năm của Đảng viên

ĐẢNG BỘ ...                                                                                                                                                                                                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ...........                                                                                                                                                                                                                                               .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm và kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức theo tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm chất đạo đức và lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

- Về lề lối, tác phong làm việc……………………..……………………………..

- Việc đấu tranh phòng, chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về các cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo như quy định (Đảng, chính quyền và đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, các nhiệm vụ được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở các lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do bản thân phụ trách……………………...….

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện được:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo như 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. Nguyên nhân của hạn chế và khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục lại những hạn chế, khuyết điểm đã được các cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước đó.

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, những khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục hay chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có) và trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự đánh giá về các cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý tự kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề khi được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề đã được gợi ý kiểm điểm………………

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với các hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng và biện pháp khắc phục hạn chế, các khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại tùy theo chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức và viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại của Đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□  Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành được nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức độ xếp loại chất lượng công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu treo)

Đánh giá, xếp loại chất lượng của đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:..............................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp hạng loại mức chất lượng:..............................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký và ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.............................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu treo)
>>Xem chi tiết tại: Đây

Cách viết bản kiểm điểm
Cách viết bản kiểm điểm đối với cán bộ viên chức khi phạm lỗi

3. Một số lưu ý khi viết bản kiểm điểm

Với mỗi hình thức kiểm điểm, cách viết bản kiểm điểm sẽ thực hiện khác nhau. Dưới đây là lưu ý cho từng cách viết:

3.1 Kiểm điểm hành vi khi vi phạm kỷ luật

Với hình thức kiểm điểm này, ngày nay chưa có mẫu chính xác. Tuy nhiên, về bố cục hay nội dung cần phải có của bản kiểm điểm khi cá nhân, tổ chức vi phạm kỷ luật, nội quy, quy chế. Cụ thể sẽ gồm những thông tin sau đây:

- Cơ quan nhận kiểm điểm (mục kính gửi): Đây sẽ là mục dành cho người quản lý trực tiếp của người phải viết bản kiểm điểm:

Nếu là học sinh, sinh viên: cơ quan là Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban giám hiệu nhà trường.

Nếu là nhân viên, công nhân và người lao động: Cơ quan là Ban giám đốc, Trưởng bộ phận, trưởng phân xưởng hoặc trưởng phòng…

- Thông tin của người viết kiểm điểm: Tại mục này, người viết kiểm điểm cần phải ghi rõ họ và tên, chức vụ, công việc và lớp học…

- Nội dung kiểm điểm: Bởi đây là kiểm điểm do vi phạm nội quy, quy chế nên phần này cần trình bày cụ thể, rõ ràng nội dung sự việc và hành vi vi phạm. Hay hậu quả gây ra (nếu có), nguyên nhân vi phạm và những ai thực hiện… Còn các nội dung khác tùy vào hành vi vi phạm của cá nhân và tổ chức.

- Cam kết của người viết bản kiểm điểm: Sau khi xác định được lỗi sai thì người viết kiểm điểm sẽ cam kết sửa đổi và không tái phạm lỗi.

Cách viết bản kiểm điểm
Những lưu ý khi viết bản kiểm điểm 
>> Tham khảo dịch vụ: Thợ chống thấm hà nội

3.2 Bản kiểm điểm cuối năm

Với nhân viên, người lao động, học sinh hay sinh viên… khi kiểm điểm cuối năm thường không có mẫu thống nhất. Tuy nhiên đối với Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đây là yêu cầu bắt buộc. Điều này được quy định cụ thể tại các văn bản liên quan đến đối tượng này.

Theo đó, Đảng viên thì mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm sẽ được quy định chi tiết tại mục Hướng dẫn số 21 năm 2019. Riêng cán bộ, công chức, viên chức vào cuối năm được đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm sẽ theo phiếu ban hành kèm Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.

Với những đối tượng không có loại biểu mẫu cụ thể. Khi đó nội dung bắt buộc phải có ngoài thông tin về cơ quan tiếp nhận, thì người viết kiểm điểm thì phải có ưu điểm, nhược điểm. Cùng với kết quả đạt được và các mức xếp loại tự nhận.

Với Đảng viên, nội dung của bản kiểm điểm sẽ cần bao gồm:

- Thông tin chi tiết về Đảng viên bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, tên chức vụ trong Đảng, chính quyền…

- Ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế và khuyết điểm của Đảng viên đó trong suốt quá trình tự rèn luyện của năm.

- Tự nhận mức xếp loại: Gồm có Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là cách viết và 4 mẫu viết bản kiểm điểm cá nhân. Hy vọng bạn áp dụng thành công và thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao!

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

TIN BÀI KHÁC
Tìm Hiểu Về Báo Giá Chống Thấm Hà Nội Đa Dạng Trên Thị Trường 15/04/2024
Khám Phá Top 5 Mảng Của Dịch Vụ Chống Thấm Tại Hà Nội 01/04/2024
Top Địa Chỉ Chống Thấm Dột Tại Hà Nội Số 1 Hiện Nay 18/03/2024
Đơn Vị Thi Công Chống Thấm Tầng Hầm Uy Tín, Giá Rẻ Tại Hà Nội 04/03/2024
Phương Pháp Chống Thấm Sàn Tầng Hầm Hiệu Quả Nhanh 19/02/2024
Báo Giá Chống Thấm Tầng Hầm Trọn Gói, Giá Ưu Đãi 2024 05/02/2024
Mách Bạn Cách Chống Thấm Ban Công Hiệu Quả 100% 22/01/2024
Giải pháp nào cho chống thấm sân thượng trồng rau? 08/01/2024
Dịch vụ chống thấm sân thượng: Giải pháp đơn giản cho ngôi nhà của bạn 25/12/2023
Google Nói Gì Về Sinh Nhật Lần Thứ 25 Của Google ? 14/12/2023
Liên hệ chúng tôi Thông tin Kết nối
Công ty cổ phần Xây dựng và Công nghệ SCT Việt Nam
Địa chỉ: T6, X.Phú Cát, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
VP1: Số 15 - Ngõ 466 - Hoàng Hoa Thám - Tây Hồ - Hà Nội
VP2: 89/147 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
VP3: S4.02 Vinhomes smartcity - Tây Mỗ- Nam Từ Liêm - Hà Nội
VP4: Ct1A - KĐT Xa La - Hà Đông - Hà Nội
VP5: Tổ 7 - Thị Trấn Đông Anh - TP. Hà Nội
VP5: Khu phố 1 - Thị trấn Xuân Mai - TP. Hà Nội
VP6: Khu 113, Thị Trấn Như Quỳnh- Văn Lâm - Hưng Yên
Hotline: 0974.927.004 - 0979.113.681
Email: xaydungsct@gmail.com - Fb.com/chongthamsctvn
    

Liên hệ chúng tôi
Công ty cổ phần Xây dựng và
Công nghệ SCT Việt Nam
Địa chỉ: T6, X.Phú Cát, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
VP1: Số 15 - Ngõ 466 - Hoàng Hoa Thám - Tây Hồ - Hà Nội
VP2: 89/147 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
VP3: S4.02 Vinhomes smartcity - Nam Từ Liêm - Hà Nội
VP4: Ct1A - KĐT Xa La - Hà Đông - Hà Nội
VP5: Tổ 7 - Thị Trấn Đông Anh - TP. Hà Nội
VP5: Khu phố 1 - Thị trấn Xuân Mai - TP. Hà Nội
VP6: Khu 113, Thị Trấn Như Quỳnh- Văn Lâm - Hưng Yên
Hotline: 0974.927.004 - 0979.113.681
Email: xaydungsct@gmail.com - Fb.com/chongthamsctvn
Hotline: 0974.927.004 - 0979.113.681

16 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.chongthamsct.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin